2020 Vasario 16 minėjimas Oklende / Lithuanian Independence Day 2020

Laba diena,

Sveikiname sulaukus Naujųjų Metų! Lai jie bus prasmingi ir turiningi, dovanojantys susiklausymą ir darnumą.

Noriu pasinaudoti proga ir maloniai pakviesti į Lietuvos Nepriklausomybės Dienos paminėjimą vasario 8 d., šeštadeinį, 14 val.

Good Shepherd katalikų bažnyčioje 27 Telford Ave, Balmoral, Auckland.

Mišias laikys kunigas Juozas Deveikis iš Melburno.

Tai bus pirmosios mišios lietuvių kalba mūsų bendruomenės istorijoje. Nuostabi proga tiek krikščionims pasimelsti, tiek pasauliečiams susikaupti.

Po mišių bus vaišės.

Garbės svečias ambasadorius Gediminas Varvuolis pasidalins žiniomis iš Lietuvos.

Prašome atsinešti maisto prie bendro vaišių stalo.

Mokestis $10 (už patalpų nuomą)

Pinigus prašome pervesti į Lithuanian Society of New Zealand Inc banko sąskaitą:

03-0114-0456866-00

Praneškite apie dalyvavimą [email protected] .

Pagarbiai,

Dalia

Good evening,

Happy New Year!

Hope you had a wonderful time with the family and friends and looking forward to an eventful and meaningful year.

I would like kindly invite you and your family to celebrate Lithuanian Independence Day with a Holly Mass lead by Lithuanian priest Father Juozas Deveikis followed by reception. For the first time in New Zealand you will be able to attend a Lithuanian mass. Father Juozas will fly from Melbourne specially for this occasion.

Please join us regardless of your faith. It will be great to pray alongside fellow Christians or reflect in silence if you are not a religious person.

Date: Saturday, 8th of February at 2 p.m.

Venue: Good Shepherd Catholic Church

27 Telford Ave, Balmoral, Auckland

Guest of honour Ambassador Gediminas Varvuolis

Please bring a plate for shared table.

Fee for hall hire $10. Please make payment to Lithuanian Society of New Zealand Inc bank account: 03-0114-0456866-00

Please R.S.V.P. to [email protected].

Kind regards,

Dalia

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply